Tillitskvinner 2024

Styret
President Anne Margrethe Wessel
Visepresident Wenche Dahl
Sekretær Trude Farstad                                           
Styremedlem Marit Sæther
Kasserer Margrete Fjær
Suppleant Anne Marit Okstad                        

Representanter til Unionen
Representant Anne Margrethe Wessel
Representant Anne Marit Okstad 
Suppleant Trude Farstad

Andre verv                                             
Programansvarlig Randi Kolstø
Assisterende programansvarlig Wenche Dahl
Nettansvarlig Ine Gressetvold
Ekstensjonskontakt Ine Gressetvold                                                
Vennskapsklubber kontaktperson Gaby Syversen
Revisorer  Wenche Dahl og Gaby Syversen
Festkomite Ingebjørg Kvam Meling, Anne Karine Knudsen og Kirsten Myklebust
Valgkomite  Randi Kolstø og Gerd Løvaas

 

20240116/amw