Avslutta prosjekt

 
Mia Casa
Trondheim Syd Soroptimistklubb avslutta i 2010 arbeidet med å støtte innsatsen som Stiftelsen Mia Casa gjør i Iash i Romania.
Arbeidet har gått på å tilby kurs i hygiene til foreldre og barn- noe vi vet er mangelvare i Iash.
MiaCasa har renovert et gammelt bygg i Iash. Dette er i dag daghjem for mindreårige barn og et sted skolebarn kan gjøre lekser og få hjelp.

Mentorprosjektet 2015.

I samarbeid med den andre Soroptimistklubben i Trondheim og Røros Soroptimistklubb startet vi  opp et Mentorprosjekt i Sør-Trøndelag våren 2015. 6 kvinner med høy utdanning fra ikke-nordiske land fikk da tilbud om å være med.

4 adepter gjennomførte kurset som ble avsluttet i april 2016. De kom fra Marokko, Kina, Ukraina og Iran. Kurset har vært lærerikt også for mentorene, og adeptene har uttrykt at kurset har hjelpet dem med å få større forståelse for norsk arbeidsliv og dermed også flere muligheter for å komme ut i jobb.

Kurset inneholdt fellesmøter med månedlige individuelle samtaler.

 

Mentorprosjekt 2017.

Dette prosjektet var i samarbeid med den andre Soroptimistklubben i Trondheim. Tilsammen var vi 5 mentorer med veisøkere fra Polen, Kroatsia, Kina, Tunis og Rwanda.

 

Mentorprosjekt 2018/2019.

Dette prosjektet ble gjennomført hovedsaklig i soroptimiståret 2018/2019. Fem mentorer fra klubben deltok. Veisøkerne var fra Ungarn, Italia (2), Bangladesh og Kina.