Grenseløst vennskap

Trondheim Syd Soroptimistklubb satte i gang et nytt lokalt prosjekt før jul i 2022. Prosjektet retter seg mot kvinnelige ukrainske flyktninger over 55 år.

Målsetning

● skape en arena for sosialt samvær og vennskap
● legge til rette for positiv aktivitet
● tilrettelegge for tilegnelse av kunnskap om Trondheim og det norske samfunnet
● skape muligheter for språkstimulering og tilegnelse av norsk
● bidra til bedret psykisk helse gjennom samvær og kontakt


Gjennomføring og ansvar
Hele klubben står som ansvarlig for gjennomføring av prosjektet.
Det er laget en overordnet plan for gjennomføring og aktiviteter. Innholdet kan endres underveis. Minimum 4 av klubbens medlemmer skal delta på hver sammenkomst/aktivitet og ta ansvar for gjennomføring og praktisk tilrettelegging. Det er ønskelig at minimum 4 medlemmer deltar på hver sammenkomst og tar ansvaret for gjennomføring og praktisk tilrettelegging.
Det legges opp til ca. to sammenkomster per måned: vanligvis onsdag fra 12.30 og noen ettermiddager og helgetreff.

 

20230207/ilg