Handlingsplan 2016-2019

Handlingsplanen bygger på Unionens strategiplan 2015-2019

Unionens satsningsområder i denne perioden er:

1 Engasjerte medlemmer

Klubbens tiltak:

1. Engasjerte medlemmer som bryr seg om kvinners situasjon og livsvilkår lokalt, regionalt og i verden.

2. Alle er plassert i grupper med ansvar for et klubbmøte.

3. Godt oppmøte på medlemsmøter, deltakelse i lysaksjon, loddsalg til inntekt for Kerenposjektet og Utdanningsfondet.

4. Varierte og interessante møter.

 

2. Rekuttere nye medlemmer

Klubbens tiltak:

1. Gi en enkel skriftlig info til noen vi kjenner.

2. Benytte anledningen der vi treffes.

3. Styrke distriktskontakt.

4. Mål 5 nye medlemmer

 

3. Synliggjøring, påvirkning og kommunikasjon


Klubbens tiltak:

1. Nåla på jakka hver dag.

2. Synlig stand i byen på den internasjonale Soroptimistdagen 10. desember.

3. Bedre og oppdatert hjemmeside.

 

4. Prosjektarbeid


Klubbens tiltak:

1. Mentorprosjektet.

2. Keren prosjektet.

3. Innvandrerkvinner.

4. Synlighet.

5. Sosiale tiltak.