Handlingsplan 2014-2015

 1. Synlighet

 
  UNIONENS MÅL: Norgesunionen skal være en gjenkjennbar, årvåken og samfunnsbevisst organisasjon og en ønsket samarbeidspartner både lokalt og nasjonalt.
 Klubbens tiltak
   1. Nåla på jakka hver dag, tilbud om å kjøpe ny.
   2. Salg av lilla sløyfer.
   3. Synlig stand et sted i byen som gjør klubben bedre kjent.
 
 2. Rekruttering
  UNIONENS MÅL: Øke medlemsmassen med minimum 20 % netto innen 2015, tilsvarende 2 nye medlemmer per klubb netto årlig.
 Klubbens tiltak
   1. Gi en enkel skriftlig info (folder) til noen vi kjenner, eller vet om som virker interessert, er/har vært medlemmer i ulike organisasjoner.
   2. Benytte anledningen der vi treffes.
   3. Mål fem nye medlemmer.
 
 3. Kommunikasjon
  UNIONENS MÅL: Økt bruk av elektroniske og sosiale medier for å styrke intern kommunikasjon og sikre felles forståelse for egen organisasjon.
 Klubbens tiltak
 1. Oppdatering av hjemmesida.
 2. Benytte ressursperson til intern bedre forståelse for soroptimisme.
 
 4. Prosjektarbeid
  UNIONENS MÅL:
 Klubbens tiltak
   1. Kerenprosjektet
   2. Innvandrerkvinner
   3. Soroptimismen
   4. Sosiale tiltak