Velkommen til Trondheim Syd Soroptimistklubb

Trondheim Syd Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International (SI). Vi er en verdensomspennende, partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon for yrkeskvinner.  Vårt fokus er å fremme menneskerettigheter og bedre kvinners og jenters livssituasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett i FN. Vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Ordet soroptimist betyr fritt oversatt ' det beste for kvinner', og er utledet av de latinske ordene soror som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'.

Trondheim Syd Soroptimistklubb ble stiftet 10. februar 1967.

Trondheim Syd Soroptimistklubb satte i gang et nytt lokalt prosjekt før jul i 2022. Prosjektet retter seg mot kvinnelige ukrainske flyktninger over 55 år - Grenseløst vennskap.

På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter. Her finner du også informasjon om hvordan bli medlem og hvem som er kontaktpersoner.

20230109/ilg

 

 

 

 


 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. E-postadressen er trondheim-syd@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima