Velkommen til Trondheim Syd Soroptimistklubb

Trondheim

 Trondheim Syd Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International (SI), et verdensomspennende nettverk som arbeider for å fremme menneskerettigheter og bedre kvinners og jenters livssituasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen er partipolitisk og religiøs nøytral.

Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett i FN. Vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Ordet soroptimist betyr fritt oversatt ' det beste for kvinner', og er utledet av de latinske ordene soror som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'.

 

 

 

 

 


 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. E-post adresse er Trondheim-syd@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima