Velkommen til Trondheim Syd Soroptimistklubb

Trondheim

 

 

Vi er kvinner med ulik yrkesbakgrunn som arbeider for bedre livsvilkår for kvinner hjemme og i utlandet. 

Det er to soroptimistklubber i Trondheim, og vår klubb heter Trondheim Syd Soroptimistklubb.

Ordet soroptimist betyr fritt oversatt 'best for kvinner', og er utledet av de latinske ordene soror som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'.

 

 

 

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. E-post adresse er Trondheim-syd@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima