Hva gjør vi?

Vi har medlemsmøter med interessante foredrag og alle deltar vi i vårt felles lokale prosjekt Grenseløst vennskap

Grenseløst vennskap er et lokalt prosjekt som retter seg mot kvinnelige ukrainske flyktninger over 55 år og har som målsetning å:

● skape en arena for sosialt samvær og vennskap
● legge til rette for positiv aktivitet
● tilrettelegge for tilegnelse av kunnskap om Trondheim og det norske samfunnet
● skape muligheter for språkstimulering og tilegnelse av norsk
● bidra til bedret psykisk helse gjennom samvær og kontakt

Dette gjør vi ved å møtes omtrent hver tredje uke.

I tillegg støtter Trondheim Syd Soroptimistklubb de nasjonale prosjektene Utdanningsfondet, Lilla sløyfeaksjonen og Moldovaprosjektet. Lokalt har vi støttet Krisesenteret i Trondheim.

Den internasjonale Soroptimistdagen
Den 10. desember er den internasjonale Soroptimistdagen, FNs menneskerettighetsdag og Dagen for utdeling av Nobels fredspris. Vi markerer dagen med å selge julelys og ulike strikkeprodukter  i Trondheim sentrum. Inntekten av salget går uavkortet til være prosjekter.

Mia Casa. På siste møte før sommeren ga vi 10 000 kr til prosjektet Mia Casa. Pengene var øremerket aktiviteter for barna, og ble brukt til en sommertur for de barna som bruker stedets etter skoletid.

 

20230109/ilg