Hva gjør vi?

Vi har medlemsmøter med interessante foredrag og innlegg og i arbeidsgrupper jobber vi også med prosjektene våre.

 Klubben er delt i fem arbeidsgrupper, og hver gruppe har ansvar for et møte i året. Vi har følgende grupper:

  • Innvandrergruppe. Denne gruppa har kontakt med innvandrerkvinner fra ulike land. Medlemmene hjelper til med språktrening, jobbsøking, inviterer til sosiale aktiviteter og bidrar med praktiske gjøremål.
  • Kerengruppe. Medlemmene har kontakt med vennskapsgruppa Trondheim-Keren. I Keren (Eritrea) bidrar klubben med pengestøtte til døveskolen i Keren. (Se prosjektbeskrivelse)
  • Mødregruppe. Denne gruppa har møter med arabisktalende kvinner med barn på Kattem skole. Fremmer vennskap og kunnskap mo norsk skole og dagligliv.
  • Mentorgruppa. Denne gruppa har ansvaret for mentorvirksomheten i Klubben. I 2019 har 5 mentorer hatt regelmessig kontakt med 5 innvandrerkvinner med høy utdanning for å hjelpe dem inn i norsk arbeidsliv.
  • Helsegruppe (HMS). Bidrar med å fokusere på HMS og kvinnehelse.

Den internasjonale Soroptimistdagen
Den 10. desember er den internasjonale Soroptimistdagen, FNs menneskerettighetsdag og Dagen for utdeling av Nobels fredspris. Vi markerer dagen med å selge julelys i Trondheim sentrum. Inntekten av salget går til Utdanningsfondet. Fondet yter økonomisk støtte til unge kvinner i utviklingsland.

Mentorprosjekter
Klubben har tre ganger (i 2015, 2017og 2019) deltatt i mentorarbeid. Klubben har stilt med mentorer som har hjulpet unge kvinner fra ikke-nordiske land med intergrering og veiledning inn mot det norske arbeidsmarkedet. Se mer under "Avslutta prosjekter".