Tillitskvinner 2021-2022

Styret
President Mari Alterskjær
Visepresident Eli Raanes
Sekretær Anne Margrethe Wessel                                           
Styremedlem Randi Kolstø
Kasserer Gaby Syversen
Suppleant Helen Eliassen og Trude Farstad                        

Representanter til Unionen
Representant Mari Alterskjær
Representant Randi Kolstø
Suppleant Marit Sæter
Suppleant Helen Eliassen

Andre verv                                             
Programansvarlig Iakha Toivonen 
Assisterende programansvarlig Ingebjørg Kvam  Meling
Nettansvarlig Anne Margrethe Wessel og Ine Gressetvold
Ekstensjonskontakt Ine Gressetvold og Margrete Fjær
Informasjonsmedarbeider Wenche Dahl                                              
Vennskapsklubber kontaktperson Gaby Syversen
Revisorer  Margrete Fjær og Sylvia Ystad
Festkomite Magnhild Fiskvik, Kine Knutsen og Marit Sæther
Valgkomite  Brit Asmussen, Iakha Toivonen, Randi Kolstø
Arkivkomite Wenche Dahl